27. oddíl Hvězdičky

Skautský oddíl z Českých Budějovic

Znak oddílu

Narozeniny

04. listopad
Paprička
05. listopad
Hadice
18. listopad
Ondra
03. prosinec
Puštík
10. prosinec
Brbla

Základní práce s mapou a busolou

Světové strany

Světové stranyZákladní dovedností pro orientaci je znalost světových stran. Rozlišujeme 4 základní světové strany a to: východ, západ, sever a jih. Východ je na té straně, kde vychází Slunce. Přesně na opačné straně je západ, tedy strana, kde Slunce zapadá. Pokud se postavíte tak, že po pravé ruce máte východ a po levé ruce máte západ, pak čelem k vám je sever a za zády máte jih. Dále jsou 4 směry vedlejší: severovýchod, severozápad, jihovýchod a jihozápad. Tyto směry vyplňují prostor mezi základními světovými stranami. Například severovýchod leží přesně uprostřed severu a východu. Pro směry se často používají zkratky podle prvních písmen názvů směru (např. J-jih, SV-severovýchod). Často se však používají anglické zkratky, kde:

  • E - Eastern, V - východ
  • W - Western, Z -západ
  • N - North, S - sever
  • S - South, J - jih

Všimněte si, že jak v českých zkratkách, tak v anglických zkratkách se vyskytuje písmeno S. Bohužel jednou značí sever a jednou značí jih (south), proto je vždy nutné podle ostatních písmenek zjistit, z jakého jazyka jsou zkratky použity.

 

Mapa a její zorientování

BusolaMapa je zmenšeným obrazem terénu z ptačí perspektivy (z letadla nebo pohledu letícího ptáka). Tvar terénu zobrazují tzv. vrstevnice (čáry na mapě), z nich je možno poznat zda se jedná o rovinu, stoupání nebo pokles. Dalšími důležitími údaji na mapě jsou mapové značky, o těch ale až jindy.

Když vybalíme mapu z obalu, tak ji nejdříve natočíme tak, aby texty na mapě měly správnou orientaci, takže je lze bez problémů číst. Na naprosté většině map je sever umístěn na horním okraji mapy. V terénu musíme s mapou pracovat tak, aby světové strany na mapě byly shodné se světovými stranami ve skutečnosti (= mapu zorientovat). Dokud to neuděláme, nemůžeme mapu číst.

Busolu položte do rohu mapy a po té otáčejte s mapou, na které leží busola, tak dlouho, než bude označená část střelky ukazovat k označení severu na otočném kolečku buzoly (písmeno S nebo N). Střelka mívá většinou červenou nebo fosforovou barvu.