27. oddíl Hvězdičky

Skautský oddíl z Českých Budějovic

Znak oddílu

Narozeniny

03. srpen
Maestro
10. srpen
Filip
18. srpen
Karkulka
18. srpen
Švihadlo
27. srpen
Iljušin
07. září
Prófa
08. září
Kejkis
17. září
Cukřík
17. září
Zuzka
19. září
Saša

Základní práce s mapou a busolou

Světové strany

Světové stranyZákladní dovedností pro orientaci je znalost světových stran. Rozlišujeme 4 základní světové strany a to: východ, západ, sever a jih. Východ je na té straně, kde vychází Slunce. Přesně na opačné straně je západ, tedy strana, kde Slunce zapadá. Pokud se postavíte tak, že po pravé ruce máte východ a po levé ruce máte západ, pak čelem k vám je sever a za zády máte jih. Dále jsou 4 směry vedlejší: severovýchod, severozápad, jihovýchod a jihozápad. Tyto směry vyplňují prostor mezi základními světovými stranami. Například severovýchod leží přesně uprostřed severu a východu. Pro směry se často používají zkratky podle prvních písmen názvů směru (např. J-jih, SV-severovýchod). Často se však používají anglické zkratky, kde:

  • E - Eastern, V - východ
  • W - Western, Z -západ
  • N - North, S - sever
  • S - South, J - jih

Všimněte si, že jak v českých zkratkách, tak v anglických zkratkách se vyskytuje písmeno S. Bohužel jednou značí sever a jednou značí jih (south), proto je vždy nutné podle ostatních písmenek zjistit, z jakého jazyka jsou zkratky použity.

 

Mapa a její zorientování

BusolaMapa je zmenšeným obrazem terénu z ptačí perspektivy (z letadla nebo pohledu letícího ptáka). Tvar terénu zobrazují tzv. vrstevnice (čáry na mapě), z nich je možno poznat zda se jedná o rovinu, stoupání nebo pokles. Dalšími důležitími údaji na mapě jsou mapové značky, o těch ale až jindy.

Když vybalíme mapu z obalu, tak ji nejdříve natočíme tak, aby texty na mapě měly správnou orientaci, takže je lze bez problémů číst. Na naprosté většině map je sever umístěn na horním okraji mapy. V terénu musíme s mapou pracovat tak, aby světové strany na mapě byly shodné se světovými stranami ve skutečnosti (= mapu zorientovat). Dokud to neuděláme, nemůžeme mapu číst.

Busolu položte do rohu mapy a po té otáčejte s mapou, na které leží busola, tak dlouho, než bude označená část střelky ukazovat k označení severu na otočném kolečku buzoly (písmeno S nebo N). Střelka mívá většinou červenou nebo fosforovou barvu.

 

Copyright Hvězdičky © 2013 - 2018. All Rights Reserved.